Rob Milikowski

Wij waren zelf niet bekend met dyscalculie en wisten niet wat de signalen waren.

Ervaringsverhaal & recensie Rekencentrale Lotte (10 jaar) In groep 3 begon op te vallen dat onze dochter Lotte heel veel moeite had met het automatiseren van getallen. Waarbij we bij onze andere kinderen nauwelijks hoefden te oefenen met de sommetjes tot en met tien, had Lotte grote moeite hiermee. Telkens moesten we overnieuw oefenen omdat […]

Wij waren zelf niet bekend met dyscalculie en wisten niet wat de signalen waren. Meer lezen »

Cursus cijferend rekenen

Rob Milikowski De  ‘Cursus cijferend rekenen” bestaat uit boekjes die door de Rekencentrale worden uitgebracht. Stap voor stap wordt het rekenen uitgelegd. Tot dusver zijn de volgende deeltjes verschenen: –    optellen onder elkaar–    aftrekken onder elkaar–    vermenigvuldigen onder elkaar–    sommen met kommagetallen De boekjes zijn ook bijzonder geschikt voor zwakke rekenaars. In deze reeks verschijnt

Cursus cijferend rekenen Meer lezen »

Brief aan docenten

Brief van Stichting Goed RekenonderwijsGeachte docent, In deze coronatijd is voor kinderen op de basisschool het thuisonderwijs heel belangrijk. Een gratis rekensite komt dan goed van pas. Als Stichting Goed Rekenonderwijs hebben wij korte en heldere video’s ontwikkeld om kinderen op de basisschool en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs goed te leren rekenen.

Brief aan docenten Meer lezen »

KOLOMSGEWIJS REKENEN: TERUG NAAR DE 12DE EEUW

Het kolomsgewijs rekenen heeft in het Nederlandse basisonderwijs voor een belangrijk deel de plaatsingenomen van de klassieke rekenalgoritmes. Het voornaamste argument is dat daarmee het inzicht inhet rekenen groter wordt. Dat wordt in dit hoofdstuk nader onderzocht. Aanvankelijk konden scholen nog kiezen uit rekenmethoden met verschillende rekenmethodieken. Maar in 2001 sloeg met het geld het

KOLOMSGEWIJS REKENEN: TERUG NAAR DE 12DE EEUW Meer lezen »