Nieuws - artikel - verhaal:

Erkenning dyscalculie door inspectie

Met ingang van dit examenjaar mag een bevoegd gezag (meestal de rector van de school) besluiten om een leerling met dy scalculie maximaal 30 minuten extra tijd te geven op voorwaarde dat artikel 55 lid 2 wordt voldaan.

  • CATEGORIEËN

  • TREFWOORDEN

  • Favorite numbers Kennis over dyscalculie Klok en tijd Lievelingsgetallen Numbers oefenen Rekenen Rekenonderwijs en -didactiek Tellen Urgenda voor het onderwijs

  • RECENT