Nieuws - artikel - verhaal:

KOLOMSGEWIJS REKENEN: TERUG NAAR DE 12DE EEUW

kolomsgewijs rekenen HTE

Het kolomsgewijs rekenen heeft in het Nederlandse basisonderwijs voor een belangrijk deel de plaats
ingenomen van de klassieke rekenalgoritmes. Het voornaamste argument is dat daarmee het inzicht in
het rekenen groter wordt. Dat wordt in dit hoofdstuk nader onderzocht.

Aanvankelijk konden scholen nog kiezen uit rekenmethoden met verschillende rekenmethodieken. Maar in 2001 sloeg met het geld het noodlot toe. Op 1 januari werd de euro ingevoerd en moesten alle rekenmethoden met nieuwe boeken komen waar de kwartjes en dubbeltjes uit waren verdwenen en de euro zijn intrede had gedaan. Al deze nieuwe boeken hanteren varianten van het kolomsgewijs rekenen. Geen wonder, gezien het overheidsstempel dat hier op staat. Alleen De wereld in getallen doet daar slechts in beperkte mate aan mee.

  • CATEGORIEËN

  • TREFWOORDEN

  • Favorite numbers Kennis over dyscalculie Klok en tijd Lievelingsgetallen Numbers oefenen Rekenen Rekenonderwijs en -didactiek Tellen Urgenda voor het onderwijs

  • RECENT