Nieuws - artikel - verhaal:

KOLOMSGEWIJS REKENEN: TERUG NAAR DE TWAALFDE EEUW

Het kolomsgewijs rekenen heeft in het Nederlandse basisonderwijs voor een belangrijk deel de plaats
ingenomen van de klassieke rekenalgoritmes. Het voornaamste argument is dat daarmee het inzicht in
het rekenen groter wordt. Dat wordt in dit hoofdstuk nader onderzocht.

  • CATEGORIEËN

  • TREFWOORDEN

  • Favorite numbers Kennis over dyscalculie Klok en tijd Lievelingsgetallen Numbers oefenen Rekenen Rekenonderwijs en -didactiek Tellen Urgenda voor het onderwijs

  • RECENT