kind met rekenproblemen

Dyscalculie onderzoek

Een onderzoek bij de Rekencentrale vindt plaats in een ontspannen sfeer. Het is prettig als kinderen zich tijdens het onderzoek op hun gemak voelen. Dat is in onze praktijk eigenlijk steeds het geval.

Een diagnostisch dyscalculie onderzoek is aan de orde bij een hardnekkig rekenprobleem.  

Dikwijls gaat het daarbij om leerlingen op de basisschool. Maar wij doen ook veel onderzoek bij scholieren in het voortgezet onderwijs, en studenten in het MBO. Leeftijdsgrenzen hanteren wij niet. Als een volwassene zich op dyscalculie wil laten onderzoeken is dat ook prima. 

Vaak worden wij benaderd door ouders, die hulp zoeken die de school niet weet te bieden. Maar soms is het ook de school, die ons benadert voor onderzoek van een van hun leerlingen. 

Intake en afspraken

Een dyscalculie onderzoek bij de Rekencentrale begint met een telefonische intake.

Daarvoor maken wij na de aanmelding een afspraak. Deze intake duurt meestal een half uur tot drie kwartier. Een enkele keer loopt het wat langer uit. Tijdens dat gesprek spreken we een datum af voor het onderzoek. 

Wij stellen in het intakegesprek vragen over de geschiedenis van het rekenprobleem, en over de ingezette hulp. We vragen ook naar eventuele eerder uitgevoerde onderzoeken, bijvoorbeeld naar de intelligentie, of naar dyslexie. Een goed gedocumenteerde aanpak vinden wij belangrijk.

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek met de WISC-lll-nl of de WISC-V kan deel uitmaken van het dyscalculieonderzoek. 

Het kan namelijk wenselijk zijn om te onderzoeken welke aspecten van de intelligentie een rol spelen bij het probleem.  Soms is elders al een Intelligentieonderzoek gedaan. Wij gebruiken de rapportage daarvan dan graag binnen ons dyscalculie onderzoek.  Als besloten wordt om het dyscalculieonderzoek uit et breiden met een IQ-onderzoek spreken we tijdens de intake twee data af. 

dyscalculie onderzoek en reken onderzoek

De inrichting van het onderzoek

Een dyscalculie en reken-onderzoek bij de Rekencentrale bestaat uit twee delen: een diagnostisch gedeelte, verzorgd door Marisca en een rekendidactisch gedeelte, verzorgd door Rob.

Het eerste deel, het dyscalculie onderzoek, doen we voor de lunch, het tweede deel, het reken onderzoek, erna.

Voor het eerste deel maken we gebruik van enkele specifiek op dyscalculie gerichte tests. Dit zijn in de meeste gevallen de Zareki-R en de NDS (Nederlandse Dyscalculie Screener). Soms maken wij ook gebruik van de Tedi-Math. In bijna alle geval nemen we ook een TTA af (Tempo Test Automatiseren), om te onderzoeken in welke mate de verschillende bewerkingen zijn geautomatiseerd. 

Voorts nemen we een reeks andere relevante tests af. We kijken daarbij ook naar geheugenfuncties. We onderzoeken of er zich belemmeringen voordoen op het gebied van technisch lezen en woordvinding.  

Het tweede deel is een rekendidactisch onderzoek. Het is bedoeld om het niveau van het rekenen vast te stellen en de eventuele achterstand te bepalen. Rob kijkt dan ook graag naar wat iemand ondanks haar of zijn dyscalculie toch aan rekenvaardigheid beheerst. Daarvoor gebruiken we naast bestaande toetsen ook eigen materiaal.

Verslag en adviesgesprek

Na afloop van het onderzoek analyseren wij de uitkomsten van de verschillende tests en taken. We maken een uitvoerig verslag, waarin duidelijk wordt wat we hebben onderzocht, wat de uitkomsten zijn en waarom wij een bepaalde diagnose stellen. Het verslag bevat ook beargumenteerde adviezen over de verdere begeleiding en ondersteuning. Dit verslag ontvangt u binnen 14 dagen na het onderzoek. Tot slot maken we een afspraak voor een adviesbespreking. Die bespreking houden we doorgaans op het praktijkadres van de Rekencentrale. Soms kunnen wij voor de adviesbespreking ook naar de school van de onderzochte leerling toe te komen. Binnen de regio Amsterdam is dat voor ons zeker mogelijk. 

kind met rekenproblemen

Dyscalculieverklaring

Als dyscalculie is vastgesteld schrijven wij desgewenst een dyscalculieverklaring uit. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Voor een leerling met dyscalculie is zo’n verklaring van grote waarde. Hij geeft om te beginnen recht op extra tijd bij toetsen, tentamens en examens. Op de meeste scholen mogen leerlingen met een dyscalculieverklaring tijdens de rekenles en bij toetsen ook hulpmiddelen gebruiken, zoals tafelkaart en opzoekboekje. In het primair onderwijs gebeurt dat soms ook zonder verklaring, maar in het voortgezet onderwijs is een verklaring bijna altijd vereist. 

Adviesbespreking

Onze onderzoeken worden afgesloten met een adviesbespreking. Als de afstand niet te groot is kunnen wij daarvoor naar de school van de leerling komen, zodat ook de betrokken leerkrachten aan de bespreking kunnen deelnemen. Ook het schoolbezoek is inbegrepen in het tarief.

Tarieven

  • Een dyscalculie onderzoek bij de Rekencentrale kost € 675,-
  • Een dyscalculie onderzoek gecombineerd met een intelligentieonderzoek met de WISC-lll-nl of WISC-V-nl kost € 900,-
  • Een afzonderlijk intelligentieonderzoek met hetzij de WISC-lll-nl of de WISC-V-nl kost € 350,-

Na afloop van het onderzoek versturen wij een factuur. Wij stellen het op prijs als die binnen twee weken wordt voldaan.

Praktisch

We beginnen meestal om 10:00 uur. Voorafgaand aan het onderzoek drinken we een kopje koffie, een kopje thee of een pakje sap, met de leerling en zijn ouder of ouders. 

Even kennismaken, en even praten over het onderzoek – dat werkt geruststellend. Dan vertrekken de ouders en gaan wij aan het werk.
De leerling hoeft geen eten of drinken mee te nemen. Wij zorgen voor de lunch en iets tussendoor.

Tijdens het intakegesprek vragen wij naar voorkeuren bij brood en beleg. Als er speciale dieetwensen zijn, dan horen we dit ook graag tijdens de intake.