Rekencentrale

Voor scholen

dyscalculie op school

Dyscalculie op school

Wat te doen bij ernstige rekenproblemen?

Wanneer kun je spreken van mogelijke dyscalculie?

En wat kun je doen om die leerling vooruit te helpen met rekenen?

Rekenonderwijs en rekenondersteuning

Als het gaat om leesproblemen en dyslexie weten scholen hierop tegenwoordig het antwoord wel. Maar voor rekenproblemen en mogelijke dyscalculie ligt dat anders.

Er is twijfel, er zijn vragen, er is handelingsverlegenheid. Hoe kunnen we aan onze zorgplicht voor deze leerlingen het beste voldoen? 

De Rekencentrale kan u hierbij helpen. 

Zorgplan dyscalculie en rekenproblemen, handreiking primair onderwijs.

Het boek Zorgplan dyscalculie en rekenproblemen van Marije van Oostendorp en Marisca Milikowski biedt scholen inzicht en concrete handreikingen bij het vormgeven van hun rekenonderwijs en rekenondersteuning aan deze leerlingen.

Dit boek is te koop bij Boom, klik hier.

 

Het Leerling Volg Systeem (LVS)

Rekenen-Wiskunde

De volgtoetsen voor rekenen-wiskunde zijn perfect om het rekenniveau van jouw leerlingen van groep 3 tot en met 8 te volgen. De toetsen bevatten aantrekkelijke rekenopgaven met een minimale hoeveelheid taal. De rekentoets is af te nemen binnen één lesuur en neemt daardoor weinig tijd in beslag.

De toetsopgaven bestrijken de vier domeinen van de referentieniveaus: getallen, verhoudingen, meten, meetkunde en verbanden. 

Meer info en aanmelden online informatiebijeenkomst >

Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS)

Screener om leerlingen met risico op dyscalculie op te sporen

Met de Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS) spoor je snel en efficiënt leerlingen op die een verhoogd risico hebben op dyscalculie. De screener is bedoeld voor leerlingen in groep 6 tot en met 8 van het basisonderwijs, klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs en studenten op de niveaus 1, 2, 3 en 4 binnen alle sectoren van het middelbaar beroepsonderwijs.

Meer informatie en bestellen >

Hoe kan de Rekencentrale verder helpen?

  • U kunt bij ons terecht voor dyscalculieonderzoek. Bij gebleken dyscalculie schrijven wij een – erkende – dyscalculieverklaring uit. Maar ook wanneer er geen sprake is van dyscalculie geven wij in ons onderzoeksverslag altijd uitgebreide adviezen over de bij deze leerling passende rekenaanpak. Wij doen desgewenst ook een intelligentieonderzoek. Onze tarieven zijn relatief laag. Daarover kunt u elders op deze website meer lezen.
  • De Rekencentrale geeft ook individuele adviezen op maat. Bijvoorbeeld in het geval van een zeer intelligentie leerling, die ondanks zijn of haar hoge IQ vanaf de kleutertijd problemen ondervindt met getallen. Bij zo’n grote discrepantie tussen intelligentie en rekenaanleg is het goed om niet te lang te wachten met passende maatregelen. De Rekencentrale kan dan adviseren over een aangepast traject.
  • Wij adviseren ook over een aangepaste rekendidactiek voor leerlingen die door een zwak visueel-ruimtelijk voorstellingsvermogen slecht overweg kunnen met de getallenlijn. En zo zijn er ook andere speciale gevallen.
  • Als ouders dat wensen kunnen wij ook een advies uitbrengen op basis van een leerling dossier.