Home2019-11-05T10:46:15+00:00

De Rekencentrale – instituut voor rekenen en dyscalculie

De Rekencentrale is al vijftien jaar gespecialiseerd in onderzoek naar rekenproblemen en dyscalculie.  Ouders en scholen waarderen onze onderzoeken, en kinderen ervaren de sfeer als prettig en weinig belastend.

Een reken- en dyscalculie onderzoek van de Rekencentrale

  • Geeft inzicht in het specifieke rekenprobleem van een leerling
  • Besteedt aandacht aan de obstakels waar dit kind over struikelt
  • Laat de cognitieve patronen zien waardoor bepaalde hobbels moeilijk genomen worden
  • Laat ook zien welke kwaliteiten van de leerling van nut zijn bij het rekenen
  • Geeft advies en aanbevelingen voor de nodige hulp en ondersteuning

Wij schrijven een uitvoerig verslag, dat voor ouders en leerkrachten begrijpelijk is. Het geven van goede uitleg is een van onze specialisaties.
Zie ook het boek Dyscalculie en Rekenproblemen >

Onze dyscalculie verklaringen worden overal erkend. Als bij de leerling dyscalculie is vastgesteld schrijven wij een dyscalculieverklaring uit. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

Onze onderzoeken worden afgesloten met een adviesbespreking. Wij kunnen daarvoor naar school komen, zodat behalve de ouders ook de betrokken leerkrachten aan de bespreking kunnen deelnemen. Ook het schoolbezoek is inbegrepen in het tarief.

Ons vaste tarief voor het hierboven beschreven reken- en dyscalculie onderzoek is € 675,–

Als het dyscalculie onderzoek wordt uitgebreid met een Intelligentieonderzoek met de WISC-lll of WISC-V komt het totaalbedrag op € 900,–

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie, getallen als rekenstof en de psychologie van getallen.

Dyscalculie onderzoek

Dyscalculie onderzoek bij de rekencentrale.

Alles over rekenen

Rekenonderwijs en rekendidactiek.

Lievelingsgetallen

Wat zijn ‘goede’ en ‘slechte’ getallen?

Dyscalculie-onderzoek en intelligentie-onderzoek

U kunt bij ons terecht voor een diagnostisch dyscalculie-onderzoek. Wij stellen vast of er sprake is van dyscalculie en wat de aard is van de rekenproblemen.  Gegevens over het intelligentieprofiel zijn belangrijk voor de diagnostiek van rekenproblemen. Daarnaast kijken we altijd naar geheugenfuncties en andere mogelijke belemmeringen.

Lees hier alles over de onderzoeken >

Advies aan scholen

Wij geven advies aan scholen over rekenproblemen en dyscalculie.

Math up! 20 Steps to conquer dyscalculia

2+2=4. This seems obvious, but for a child with dyscalculia it is a mystery. Some children simply aren’t wired to understand basic math, despite having strong intelligence in other areas.

For such children and their parents and teachers this book will be an asset. Marisca Milikowski, a specialized psychologist, has helped dozens of children from a desperate situation to success in school.

Any child deserves a great future. But without help and understanding, it is often hard to keep hope. This book will show you how even in the most difficult situation there is still a way forward.

Rekenblog

Sommenfabriek helpt pabo-studenten

Liesbeth van der Plas, het brein achter de Sommenfabriek, biedt nu ook rekenondersteuning voor pabo-studenten. Zie haar website "www.rekenenvoordepabo.nl". Gesprekken met pabo-studenten hebben Liesbeth van der Plas duidelijk gemaakt dat er dringend behoefte bestaat aan beter rekenonderwijs in de opleiding [...]

Door |3 november 2019|

Nieuwe rekentoets van Boom Leerlingenvolgsysteem

Joep van Vugt, Teije de Vos, Marisca Milikowski, Rob Milikowski Uitgeverij Boom geeft een leerlingvolgsysteem voor het basisonderwijs uit dat evenals het LVS van het Cito bestemd is om het niveau van leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 te [...]

Door |28 oktober 2019|

Remembering numbers in Wired

What makes a six-digit number easier to remember? I had the pleasure to be asked by Robbie Gonzalez, journalist at Wired, to help him solve that question. Six-digit numbers are used for two-factor authentication. To illustrate: my bank asks me [...]

Door |29 april 2018|

Ruzie met de tijd

Mijn client Jantien wil nu wel eens weten wat haar mankeert. Ze komt voor een uitgebreid dyscalculieonderzoek. De rekenproblemen begonnen al op de basisschool, en ze heeft er op haar 35ste nog elke dag last van. Schaamtevol, zo voelt het. [...]

Door |15 oktober 2017|