Nieuws - artikel - verhaal:

Lerares met rekenprobleem

Esther de Vries verwachtte met de studie Nederlands verlost te zijn van getallen. Met een glimlach beziet ze het feit dat ze als lerares toch nog de cijfers de baas moet worden. Ze beschrijft dit ten behoeve van onze website.

  • CATEGORIEËN

  • TREFWOORDEN

  • Favorite numbers Kennis over dyscalculie Klok en tijd Lievelingsgetallen Numbers oefenen Rekenen Rekenonderwijs en -didactiek Tellen Urgenda voor het onderwijs

  • RECENT