Column:

Niet meer vergeten (NMV)

Straks komt dus Jiska. Rob, mijn man en partner in de Rekencentrale, laat me zien wat ze de vorige les hebben gedaan. Jiska heeft tegels geteld op drie stukken muur in de keuken. Voor elk muurtje telde ze het aantal tegels in de breedte en in de hoogte. En op die basis zouden de oppervlakten worden berekend. Jiska is een pienter meisje. Maar de tegels van de breedste muur heeft ze driemaal moeten tellen voor ze het goede aantal had. Niet omdat ze telfouten maakte, maar omdat ze de uitkomst van de telling – 20 tegels – was vergeten nog vóór ze hem had opgeschreven. Rob laat me Jiska’s aantekeningenblad zien. Bij het eerste muurtje staan de getallen 4 en 10. Bij het tweede: 3 en 10. En bij het grootste muurtje staat 20 en 10, met daaronder de letters NMV! Met tussen haken de volledige tekst: niet meer vergeten!

  • CATEGORIEËN

  • TREFWOORDEN

  • Favorite numbers Kennis over dyscalculie Klok en tijd Lievelingsgetallen Numbers oefenen Rekenen Rekenonderwijs en -didactiek Tellen Urgenda voor het onderwijs

  • RECENT