Column:

Aan de ketting

Elsa telt vlot op door onder elkaar te zetten: 49 + 13, 46 + 64. Ze lijkt de bewerking te beheersen, maar bij de volgende rij stagneert ze. 89 + 64, wat wordt dat? Ze schrijft rechts de 3 op, en links daarnaast de 5. Dat is goed, maar dan? Wat moet ze met die 1? Ze zit met de pen omhoog en durft niet verder.

  • CATEGORIEËN

  • TREFWOORDEN

  • Favorite numbers Kennis over dyscalculie Klok en tijd Lievelingsgetallen Numbers oefenen Rekenen Rekenonderwijs en -didactiek Tellen Urgenda voor het onderwijs

  • RECENT