Nieuws - artikel - verhaal:

Dyscalculicus loopt vast tussen cijfer en getal (theorie)

De kern van de stoornis dyscalculie moet gezocht worden in  het proces dat aan cijfers en getallen betekenis geeft. Een artikel in  Panama Post door Marisca Milikowski over de oorzaken van dyscalculie.

  • CATEGORIEËN

  • TREFWOORDEN

  • Favorite numbers Kennis over dyscalculie Klok en tijd Lievelingsgetallen Numbers oefenen Rekenen Rekenonderwijs en -didactiek Tellen Urgenda voor het onderwijs

  • RECENT