Workshop-Lezing-Webinar:

Webinar ‘Onderzoek bij vermoeden van dyscalculie’

In dit webinar gaat dr. Marisca Milikowski met ons de diepte in met dyscalculie onderzoek. Dat wil zeggen: we nemen een aantal verschijnselen die belangrijk zijn bij de signalering en diagnostiek van dyscalculie nader onder de loep. Deze webinar sluit aan op de whitepaper “Onderzoek bij vermoeden van Dyscalculie” en is hier te lezen.

Omschrijving
1) Ten eerste: het tellend rekenen. Rekenen op de vingers is een van de karakteristieken van dyscalculie. Waarom nemen kinderen daartoe hun toevlucht? En op welke momenten in het onderzoek is het tellend rekenen goed waar te nemen?
2) Ten tweede: de worsteling met de getallenlijn. Leerlingen die visueel ruimtelijk zwakker zijn dan verbaal hebben met dat hulpmiddel vaak reusachtig veel moeite. Hoe zit dat probleem in elkaar en waar en wanneer in het onderzoek kom je het tegen?
3) Het derde punt is de weging van testuitkomsten in het licht van het hele dossier. Kan iemand met gemiddelde testscores voor rekenen toch dyscalculie hebben?

Marisca sluit dit webinar af met een casus van een bijzondere leerling.

Whitepaper

Niet herkende dyscalculie is schadelijk voor een kind. Het rekenen loopt vast zonder dat de oorzaak wordt begrepen. Zelfbeeld en schoolloopbaan van de leerling zijn gebaat bij een tijdige signalering en een goed geïnformeerde diagnostiek. In deze white paper vertelt dr. Marisca Milikowski over het diagnosticeren van dyscalculie.

https://www.pearsonclinical.nl/whitepapers/onderzoek-bij-vermoeden-van-dyscalculie
  • CATEGORIEËN

  • TREFWOORDEN

  • Favorite numbers Kennis over dyscalculie Klok en tijd Lievelingsgetallen Numbers oefenen Rekenen Rekenonderwijs en -didactiek Tellen Urgenda voor het onderwijs

  • RECENT