Nieuws - artikel - verhaal:

Sommenfabriek helpt pabo-studenten

Liesbeth van der Plas, het brein achter de Sommenfabriek, biedt nu ook rekenondersteuning voor pabo-studenten. Zie haar website “www.rekenenvoordepabo.nl“.

Gesprekken met pabo-studenten hebben Liesbeth van der Plas duidelijk gemaakt dat er dringend behoefte bestaat aan beter rekenonderwijs in de opleiding tot onderwijzer.

De website Rekenen voor de Pabo biedt gratis video’s en oefenmateriaal. Dit helpt studenten om zelf snel en foutloos te leren rekenen. Het helpt ze ook om de pabo-rekentoets, de wisCAT, te halen.

Op de site kunnen studenten ook leren hoe ze het rekenen aan de kinderen kunnen onderwijzen. De site kan ook handig zijn voor leerkrachten die hun kennis willen opfrissen.

  • CATEGORIEËN

  • TREFWOORDEN

  • Favorite numbers Kennis over dyscalculie Klok en tijd Lievelingsgetallen Numbers oefenen Rekenen Rekenonderwijs en -didactiek Tellen Urgenda voor het onderwijs

  • RECENT