Column:
rekenstaafjes

Rekenstaafjes

De verbale kanten van het rekenen gaan haar dus slecht af. Toch heeft ze wel degelijk inzicht in het tientallig stelsel, en mentale behendigheid in het werken daarmee.

Dat blijkt bijvoorbeeld bij de items met de rekenstaafjes. Er zijn in de Tedi-Math pakken van tien staafjes – kun je maken, met elastiekjes – en losse staafjes. Daar moeten de kinderen mee rekenen en redeneren. Eerst makkelijk, met het materiaal erbij: je hebt twee bundels en vier losse, hoeveel staafjes zijn dat? Dit moet een kind kunnen oplossen door die tientallen als geheel te nemen. Dan een moeilijker versie, zonder materiaal: je weet, de tientallen zitten in een pak. Nu heb ik 15 staafjes. Ik wil er 7 aan een vriend geven. Moet ik daarvoor een pak open maken?

  • CATEGORIEËN

  • TREFWOORDEN

  • Favorite numbers Kennis over dyscalculie Klok en tijd Lievelingsgetallen Numbers oefenen Rekenen Rekenonderwijs en -didactiek Tellen Urgenda voor het onderwijs

  • RECENT