Nieuws - artikel - verhaal:

Pleidooi voor de tafels

Dit stuk is een pleidooi voor een steviger aanpak van het leren van de tafels. Het bestaat uit drie delen. In het eerste gedeelte geef ik een beschrijving van mijn eigen aanpak, en van de daarbij geboekte resultaten. In het tweede deel bespreek ik de plaats van de tafels in de rekendidactiek. In het derde deel bespreek ik de rol van feitenkennis en feiten leren in de intellectuele ontwikkeling.

1. De cursus. De Kaap zetelt in een oud schoolgebouw in de Amsterdamse Transvaalbuurt. Het is een rustige school, waar op elke verdieping plakkaten hangen met gedragsregels: ik stamp niet op de trappen, ik ren niet door de gangen. Zo is het maar net. Eerder was ik op een school waar naar hartelust gestampt, gerend en gesprongen werd en voor ik de meute stil had waren tien van de dertig minuten lestijd verdwenen. Hier op de Kaap is een half uur les ook inderdaad een half uur leren. Hoera.

  • CATEGORIEËN

  • TREFWOORDEN

  • Favorite numbers Kennis over dyscalculie Klok en tijd Lievelingsgetallen Numbers oefenen Rekenen Rekenonderwijs en -didactiek Tellen Urgenda voor het onderwijs

  • RECENT