Nieuws - artikel - verhaal:

Een slecht getal, hoezo?

Bestaan er slechte getallen? Nee, niet in de wiskunde. Wat is het slechtste en wat het
beste getal? Die vraag is zonder nadere toelichting niet te beantwoorden. Dit was dan
ook niet de eigenlijke onderzoeksvraag in dit hoofdstuk van het proefschrift.
Wat was dat wel?

  • CATEGORIEËN

  • TREFWOORDEN

  • Favorite numbers Kennis over dyscalculie Klok en tijd Lievelingsgetallen Numbers oefenen Rekenen Rekenonderwijs en -didactiek Tellen Urgenda voor het onderwijs

  • RECENT