Nieuws - artikel - verhaal:

Afscheid van het cijferen

Als het aan de projectgroep Speciaal Rekenen van het Freudenthal Instituut ligt wordt per direct het cijferend optellen en aftrekken in het speciaal basisonderwijs (sbo) geschrapt en vervangen door wat men noemt een ‘meer inzichtelijke’ werkwijze. De gepropageerde aanpak is een eigen verzinsel zonder rekenkracht. Ze is niet te combineren met het gebruik van rekenmethoden zoals De Wereld in Getallen (WIG), die wel aansturen op cijferend optellen en aftrekken. Dat zwakke rekenaars ermee geholpen zijn is twijfelachtig en niet onderzocht. Desondanks verkoopt de Utrechtse projectgroep dit verzinsel als ‘volwaardige eindvorm’ voor het leren optellen en aftrekken in het speciaal basisonderwijs (sbo).

  • CATEGORIEËN

  • TREFWOORDEN

  • Favorite numbers Kennis over dyscalculie Klok en tijd Lievelingsgetallen Numbers oefenen Rekenen Rekenonderwijs en -didactiek Tellen Urgenda voor het onderwijs

  • RECENT