Nieuws - artikel - verhaal:

67, een slecht getal, hoezo?

Bestaan er slechte getallen? Nee, niet in de wiskunde. Wat is het slechtste en wat het beste getal? Die vraag is zonder nadere toelichting niet te beantwoorden. Dit was dan ook niet de eigenlijke onderzoeksvraag in dit hoofdstuk van het proefschrift. Wat was dat wel? In het algemeen gesteld was de kernvraag de volgende: is het überhaupt mogelijk om getallen te ordenen op zo’n bij uitstek psychologische gevoels-dimensie? Dat is een interessante vraag. Getallen dienen om te tellen en te rekenen. Daar komt geen goed of slecht aan te pas.

Studium Generale TU Eindhoven, 8 januari 1996.

  • CATEGORIEËN

  • TREFWOORDEN

  • Favorite numbers Kennis over dyscalculie Klok en tijd Lievelingsgetallen Numbers oefenen Rekenen Rekenonderwijs en -didactiek Tellen Urgenda voor het onderwijs

  • RECENT