Boeken - tests:

Zorgplan dyscalculie en rekenproblemen

Een handreiking voor het primair onderwijs

Als school heb je een zorgplicht voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden met de leerstof. De overheid vraagt je om een zorgplan op te stellen waarin je precies beschrijft hoe je op jullie school leerlingen met specifieke problemen helpt. Maar hoe doe je dat voor leerlingen met dyscalculie of rekenproblemen?

Marije van OostendorpMarisca Milikowski | Boom uitgevers Amsterdam

Zorg voor rekenproblemen blijft achter

Voor lees- en spellingsproblemen is die zorgplicht goed uitgewerkt. De zorg voor leerlingen met rekenproblemen en dyscalculie blijft daar aanzienlijk bij achter. Dat doet leerlingen met die problemen tekort.

Met Zorgplan dyscalculie en rekenproblemen willen de auteurs je helpen die achterstand in te halen. Dit boek biedt jou handreikingen voor het vormgeven van de hulp aan kinderen met (een vermoeden van) dyscalculie en rekenproblemen.

Vier bekende ondersteuningsniveaus

Daarbij gaan de auteurs uit van de vier bekende ondersteuningsniveaus die ook voor dyslexie gelden. Hulp aan de uitvallers wordt intensiever naarmate het probleem van een leerling ernstiger en hardnekkiger blijkt te zijn.

Direct aan de slag met een zorgplan

Wanneer je het boek hebt gekocht, krijg je toegang tot een website waarop je veel van het in het boek gepresenteerde materiaal kan downloaden. Je vindt hier onder meer de nieuwste inzichten over dyscalculie, een signaleringslijst, voorbeelden van handelingsplannen, gratis opzoekkaarten, een richtlijn voor het geven van psycho-educatie en tips over hoe je om kunt gaan met rekenangst.

Niet alleen leerkrachten, intern begeleiders en rekenspecialisten, maar ook andere professionals die leerlingen met rekenproblemen begeleiden, kunnen dus direct aan de slag.

  • BOEKEN OVERZICHT

  • CATEGORIEËN