Boeken - tests:

Rekentoets van Boom LeerlingVolgSysteem

Joep van Vugt, Teije de Vos, Marisca Milikowski, Rob Milikowski

Uitgeverij Boom geeft een leerlingvolgsysteem voor het basisonderwijs uit dat evenals het LVS van het Cito bestemd is om het niveau van leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 te bepalen. De toets Rekenen/Wiskunde maakt deel uit van dat leerling= volgsysteem. De rekentoets meet de vaardigheden in Rekenen/Wiskunde, die worden onderwezen in het Nederlandse basisonderwijs.

De rekentoets is  niet aan een specifieke methode gebonden. De nadruk ligt op het pure rekenen. Taal en beeld in een opgave wordt voornamelijk ondersteunend gebruikt.

De toets is voorgelegd aan de Expertgroep Primair Onderwijs. Dit college heeft deze rekentoets in september 2019 goedgekeurd voor gebruik in het basisonderwijs. Hiermee is het Boom Leerlingvolgsysteem compleet. Het is dus een nieuw leerlingvolgsysteem naast dat van het Cito.

Het afnemen van de toets neemt ongeveer een uur in beslag. Er zijn voor elke groep twee parallel versies, een A en een B versie. Het is dus mogelijk per jaar naar keuze  één of twee maal te toetsen. De scholen zijn flexibel wat betreft het tijdstip. Het test centrum van Boom verwerkt vervolgens de resultaten van elke leerling en levert dan feedback.

Meer info en aanmelden online informatiebijeenkomst >

  • BOEKEN OVERZICHT

  • CATEGORIEËN