Nieuws - artikel - verhaal:

De geschiedenis van Jona

Bij hoogintelligente leerlingen wordt dyscalculie soms moeilijk herkend. Zij kunnen hun gebrek aan getalgevoel ten dele compenseren door hun sterke denkkracht. Maar pas bij erkenning van hun dyscalculie kunnen hun talenten de ruimte krijgen. In het boek Dyscalculie en een hoog IQ bespreekt psycholoog en diagnosticus Marisca Milikowski elf leerlingen die dit ondervinden. Een van hen is Jona, die in juni 2018 door instituut De Rekencentrale werd onderzocht. Zij zat toen in groep 6. In dit artikel bespreekt Milikowski de voorgeschiedenis, het onderzoek en de daardoor in gang gezette veranderingen voor Jona.

Het artikel staat het In het Tijdschrift voor Remedial Teaching. 

Hoog IQ en toch dyscalculie

Bij leerlingen met een hoog IQ blijft dyscalculie vaak onopgemerkt. Dat schaadt hun ontwikkeling. Hoe steekt het probleem in elkaar en waar moet je als leerkracht, IB-er of RT-er op letten? Lees daarover mijn artikel in Beter Begeleiden.

Artikel BBO januari 2021 pag12-15

  • CATEGORIEËN

  • TREFWOORDEN

  • Favorite numbers Kennis over dyscalculie Klok en tijd Lievelingsgetallen Numbers oefenen Rekenen Rekenonderwijs en -didactiek Tellen Urgenda voor het onderwijs

  • RECENT