Boeken en tests

Zorgplan dyscalculie en rekenproblemen

Een handreiking voor het primair onderwijs

Als school heb je een zorgplicht voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden met de leerstof. De overheid vraagt je om een zorgplan op te stellen waarin je precies beschrijft hoe je op jullie school leerlingen met specifieke problemen helpt. Maar hoe doe je dat voor leerlingen met dyscalculie of rekenproblemen?

Marije van OostendorpMarisca Milikowski | Boom uitgevers Amsterdam

Zorg voor rekenproblemen blijft achter

Voor lees- en spellingsproblemen is die zorgplicht goed uitgewerkt. De zorg voor leerlingen met rekenproblemen en dyscalculie blijft daar aanzienlijk bij achter. Dat doet leerlingen met die problemen tekort.

Met Zorgplan dyscalculie en rekenproblemen willen de auteurs je helpen die achterstand in te halen. Dit boek biedt jou handreikingen voor het vormgeven van de hulp aan kinderen met (een vermoeden van) dyscalculie en rekenproblemen.

Vier bekende ondersteuningsniveaus

Daarbij gaan de auteurs uit van de vier bekende ondersteuningsniveaus die ook voor dyslexie gelden. Hulp aan de uitvallers wordt intensiever naarmate het probleem van een leerling ernstiger en hardnekkiger blijkt te zijn.

Direct aan de slag met een zorgplan

Wanneer je het boek hebt gekocht, krijg je toegang tot een website waarop je veel van het in het boek gepresenteerde materiaal kan downloaden. Je vindt hier onder meer de nieuwste inzichten over dyscalculie, een signaleringslijst, voorbeelden van handelingsplannen, gratis opzoekkaarten, een richtlijn voor het geven van psycho-educatie en tips over hoe je om kunt gaan met rekenangst.

Niet alleen leerkrachten, intern begeleiders en rekenspecialisten, maar ook andere professionals die leerlingen met rekenproblemen begeleiden, kunnen dus direct aan de slag.

Inkijkexemplaar bekijken >

Bestellen >


Dyscalculie en rekenproblemen

Marisca Milikowski

In dit boek bespreekt rekendeskundige Marisca Milikowski de moeilijkheden – obstakels – die zich verscholen houden in het elementaire rekenen. Meestal zitten die obstakels in het rekenen zelf, dat ingewikkelder in elkaar zit dan je zou denken. Er zijn echter ook obstakels die langs een omweg het rekenen bemoeilijken. Zo kunnen dyslectici vaak de tafels niet goed leren. En kinderen met een zwak ruimtelijk voorstellingsvermogen hebben moeite met de getallenlijn.

Het boek beschrijft hoe rekenen bij jonge kinderen wordt opgebouwd, wat beslissende en moeilijke stappen in die opbouw zijn – bijvoorbeeld stappen naar meer abstractie – en wat daarin verstoord kan raken. De obstakels worden zoveel mogelijk gepresenteerd in de volgorde waarin de leerling ze ontmoet. Elk obstakel heeft een eigen hoofdstuk, met een min of meer gelijke opbouw. Milikowski beschrijft wat de moeilijkheid is, geeft een voorbeeld uit de praktijk, en vertelt wat helpt en wat niet. Soms worden de Obstakel-hoofdstukken even onderbroken door een extraatje dat bijvoorbeeld vertelt wat automatisering eigenlijk is of wat er schuilgaat achter de letters DLE. Zo loopt Milikowski de rekenstof door. Loopt u mee?

Begin 2020 is de vijfde, bijgewerkte druk van dit boek verschenen.

Inkijkexemplaar bekijken >

Bestellen >


Dyscalculie en een hoog IQ

Marisca Milikowski

Dat een zeer intelligent kind de uitkomst van 4 + 3 niet kan onthouden, lijkt onwaarschijnlijk. ‘Alweer die vingers’, verzucht de leerkracht, en denkt: misschien heb ik haar toch overschat. Het gangbare idee is immers: bij een hoog IQ hoort een vlotte rekenontwikkeling. Maar dat is niet waar. De praktijkverhalen in dit boek laten zien dat zelfs bij een IQ van 130 de getalsverwerking verstoord kan zijn. Zo’n stoornis brengt veel moeilijkheden met zich mee. Maar het goede nieuws is dat een succesvolle schoolloopbaan toch mogelijk blijkt. Dat vergt veel van de leerling zelf én van de omgeving. De steun van een ouder of een leerkracht kan beslissend zijn.

In dit boek staan elf individuele verhalen over meisjes en jongens van acht tot achttien jaar, van kleuterschool tot universiteit. Tussen de verhalen in treft de lezer verdiepende informatie over dyscalculie en intelligentie. Bijvoorbeeld: kun je met dyscalculie ook niets beginnen met wiskunde of ligt dat toch anders? En: wat is het verschil tussen de WISC-III en de WISC-V?

Dyscalculie met een hoog IQ is bedoeld voor docenten en leerkrachten, RT’ers, IB’ers en zorgcoördinatoren in het primair en voortgezet onderwijs die worstelen met deze problematiek, maar zeker ook voor ouders met een kind dat op veel vlakken bovengemiddeld presteert, maar met rekenen vreemd genoeg achterblijft.

De inleiding kunt u hier lezen >

Inkijkexemplaar bekijken >

Bestellen >

De geschiedenis van Jona

Bij hoogintelligente leerlingen wordt dyscalculie soms moeilijk herkend. Zij kunnen hun gebrek aan getalgevoel ten dele compenseren door hun sterke denkkracht. Maar pas bij erkenning van hun dyscalculie kunnen hun talenten de ruimte krijgen. In het boek Dyscalculie en een hoog IQ bespreekt psycholoog en diagnosticus Marisca Milikowski elf leerlingen die dit ondervinden. Een van hen is Jona, die in juni 2018 door instituut De Rekencentrale werd onderzocht. Zij zat toen in groep 6. In dit artikel bespreekt Milikowski de voorgeschiedenis, het onderzoek en de daardoor in gang gezette veranderingen voor Jona.

Het artikel staat het In het Tijdschrift voor Remedial Teaching. Het is hier te lezen >.

Hoog IQ en toch dyscalculie

Bij leerlingen met een hoog IQ blijft dyscalculie vaak onopgemerkt. Dat schaadt hun ontwikkeling. Hoe steekt het probleem in elkaar en waar moet je als leerkracht, IB-er of RT-er op letten? Lees daarover mijn artikel in Beter Begeleiden.

Artikel BBO januari 2021 pag12-15


Math Up!

The English edition of the book is published by VU University Press.

Read more about this book >

For further information mail

or

Enkele recensies:

‘Milikowski laat met veel praktijkvoorbeelden zien hoe ouders en leerkrachten (…) kunnen helpen; aan dit boek hebben ze echt iets.’

Psychologie Magazine

‘Marisca Milikowski laat zien dat rekenstoornissen zeer divers zijn en dat goede diagnostiek van groot belang is om te weten wat er aan de hand is, en welke hulp en steun de leerling nodig heeft. Dit boek is een absolute aanrader!’

– Tom Braams in Tijdschrift voor Remedial Teaching

‘Dit boek is onmisbaar voor elke remedial teacher. (…) Ik hoop oprecht dat iedereen die werkt met kinderen met rekenproblemen het boek van Marisca (…) aanschaft. U zult merken dat de kinderen met sprongen vooruitgaan.’

– prof. dr. Anna M.T. Bosman in Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk

‘De sprekende voorbeelden maken het boek heel leesbaar. Hetzelfde geldt voor de uitleg, de tips en de oefeningen. Helder, duidelijk en fijn om te lezen. Een aanrader voor iedere leerkracht en remedial teacher. Maar ook voor ouders kan dit boek veel brengen. Kinderen met dyscalculie zijn niet simpelweg dom of heel slecht in rekenen. Dat laat dit boek op mooie wijze zien.’

Gezondheidsnet.nl

‘Leest vlot, met de illustraties en de korte, overzichtelijke hoofdstukken.’

PIP – Pedagogiek in Praktijk


De gelukkige rekenklas

Bestellen >

Inkijkexemplaar >

Recensie Onderwijsblad >


Rekentoets van Boom Leerlingvolgsysteem

Joep van Vugt, Teije de Vos, Marisca Milikowski, Rob Milikowski

Uitgeverij Boom geeft een leerlingvolgsysteem voor het basisonderwijs uit dat evenals het LVS van het Cito bestemd is om het niveau van leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 te bepalen. De pas verschenen toets Rekenen/Wiskunde maakt deel uit van dat leerling= volgsysteem. Deze toets meet de vaardigheden in Rekenen/Wiskunde, die worden onderwezen in het Nederlandse basisonderwijs De toets is  niet aan een specifieke methode gebonden. De nadruk ligt op het pure rekenen. Taal en beeld in een opgave wordt voornamelijk ondersteunend gebruikt.

De toets is voorgelegd aan de Expertgroep Primair Onderwijs. Dit college heeft deze toets in september 2019 goedgekeurd voor gebruik in het basisonderwijs. Hiermee is het Boom Leerlingvolgsysteem compleet. Het is dus een nieuw leerlingvolgsysteem naast dat van het Cito.

Het afnemen van de toets neemt ongeveer een uur in beslag. Er zijn voor elke groep twee parallel versies, een A en een B versie. Het is dus mogelijk per jaar naar keuze  één of twee maal te toetsen. De scholen zijn flexibel wat betreft het tijdstip. Het test centrum van Boom verwerkt vervolgens de resultaten van elke leerling en levert dan feedback.

Meer info en bestellen >


Nederlandse dyscalculiescreener (NDS)

Marisca Milikowski, Stephan Vermeire

Bestellen >

Enkele recensies:

‘De NDS is een originele en interessante aanvulling op de bestaande diagnostische instrumenten.’ – Annemie Desoete in Signaal

‘De NDS vonden wij zeer gebruiksvriendelijk en laagdrempelig voor de testleider. Bijzonder vonden wij het dat je met relatief beperkte gegevens een duidelijke niveaubepaling kunt maken (…). De leerlingen hadden niet het gevoel dat ze een rekentest maakten en vonden de opgaven eenvoudig. (…) Ook de prijs-kwaliteitverhouding van de test vinden wij zeer schappelijk.’

– Tijdschrift voor Remedial Teaching

‘Als bij voldoende leermogelijkheden en goed rekenonderwijs het rekenniveau sterk achterblijft dan is de NDS een heel gebruiksvriendelijk instrument. De toets kent geen moeilijke sommen met grote getallen. De kinderen hadden zelfs niet het idee dat ze echt met rekenen bezig waren. Ze waren erg gedreven en gemotiveerd om de test goed te doen (…).

– Beter Begeleiden

In Tijdschrift voor Remedial Teaching zijn Marisca Milikowski en Hans van Luit geïnterviewd over dyscalculie. Zij beantwoorden elk twaalf vragen, zoals: ‘Wanneer mag de diagnose dyscalculie worden gesteld, en door wie?’ Lees het artikel (pdf).

Deskundigen over deze test

‘Ik heb veel van de NDS geleerd, en besef nu eens te meer welke problemen mensen met dyscalculie ondervinden. De casusbeschrijvingen in hoofdstuk 7 zijn indrukwekkend.’

– prof. dr. Jan van de Craats, hoogleraar wiskunde en maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar didactiek van de wiskunde aan de Open Universiteit.


Boekjes cijferend rekenen

Rob Milikowski

De  ‘Cursus cijferend rekenen” bestaat uit boekjes die door de Rekencentrale worden uitgebracht. Stap voor stap wordt het rekenen uitgelegd. Tot dusver zijn de volgende deeltjes verschenen:

–    optellen onder elkaar
–    aftrekken onder elkaar
–    vermenigvuldigen onder elkaar
–    sommen met kommagetallen

De boekjes zijn ook bijzonder geschikt voor zwakke rekenaars.
In deze reeks verschijnt ook het boekje over delen. Bij bestelling van de boekjes wordt een antwoordblad meegestuurd.
De boekjes kosten € 7,50 per stuk. Alle vier boekjes voor € 25,-  Daarbij zijn de verzendkosten inbegrepen.
Bestellingen kunnen worden opgegeven per e-mail:

De boekjes zullen worden verzonden als het voor de bestelling verschuldigde bedrag is ontvangen op de rekening van de Rekencentrale NL40 INGB 0002 4865 74


Knowledge of numbers

Marisca Milikowski

Bekijk de hoofdstukken hier >

Als boek te bestellen bij de Rekencentrale ( € 15 + verzendkosten)

‘Een universele afkeer van 67’ Lees dit artikel, verschenen in de Volkskrant