Rekenonderwijs en rekendidactiek

Artikelen over rekenonderwijs en rekendidactiek

Kolomsgewijs rekenen: terug naar de twaalfde eeuw

Waarom de traditionele onder-elkaar-procedures om te rekenen onovertroffen zijn en wat er mis is met de kolomsgewijze manier. Lees hier het artikel >, door Rob Milikowski.

Afscheid van het cijferen

Beschouwing van Marisca Milikowski en Rob Milikowski over het realistisch rekenen voor het sbo. Lees hier het artikel >

Discussie met Jo Nelissen van het Freudenthal Instituut over het kolomsgewijs rekenen

Lees hier het artikel >

Pleidooi voor de tafels

In dit artikel wordt een steviger aanpak van de tafels in het basisonderwijs bepleit. Lees hier het artikel >

Veilig in de rekengroep: speciale klas voor kinderen met dyscalculie

De Annie M.G. Schmidtschool in Hilversum heeft een speciale rekengroep voor kinderen bij wie het rekenen helemaal is vastgelopen. Lees hier het artikel >

Bouwen aan getallen

Een film van de Rekencentrale en Wessok
De film toont twee bijzondere rekenlessen op een SBO-school

De film ‘Bouwen aan getallen’ laat zien hoe kinderen op een school voor speciaal onderwijs aan de slag gaan met het getallenstelsel. Vol overgave construeren de
kinderen getallen uit “stokjes” en “getalkaarten”. In de eerst les op ‘Het Spectrum’ die in beeld wordt gebracht worden zelfgemaakte getalkaarten ingezet om
het positiestelsel van diverse kanten te onderzoeken. In de tweede les gaan de kinderen gezamelijk aan de slag om een berg stokjes te tellen. Zo maakt de klas na anderhalf uur tellen, bundelen en optellen het imposante getal 4950.

De film van Marisca Milikowski en Jakob Milikowski is een co-productie van de Rekencentrale en ‘Wie Ei Steelt Steelt Ook Kameel, WESSOK’.

De gelukkige rekenklas

Bestellen >

De teruggang van het cijferend rekenen

cito/ppon gegevens zijn reden tot zorg. Lees hier het artikel >
(sbo-lezing Marisca Milikowski)

Lessen uit de bananensom

Meer nadruk op cijferen is zo slecht nog niet.
Opinieartikel in de Volkskrant door Rob Milikowski en Marisca Milikowski. Lees hier het artikel >


Nuttige links

Rekenhulp van de BON:

Het oefenen van de tafels – Tips voor ouders en leerkrachten

Aan de slag met rekenproblemen

door Marije van Oostendorp

Bestellen >

De sommenfabriek

Uitleg en oefenen met rekenen en wiskunde

www.sommenfabriek.nl