Dyscalculieonderzoek bij de Rekencentrale

 

Een onderzoek bij de Rekencentrale vindt plaats in een ontspannen sfeer. Het is prettig als kinderen zich tijdens het onderzoek op hun gemak voelen. Dat is in onze praktijk eigenlijk steeds het geval.
Na het onderzoek maken wij een uitgebreid verslag. Daarin geven wij een diagnose, plus advies. Dit advies richt zich op de aanpak van het rekenprobleem, en op de ondersteuning die de leerling nodig heeft om verder te komen. Onze kennis en langdurige ervaring staan borg voor de kwaliteit van ons onderzoek en onze adviezen.

Hardnekkig rekenprobleem

Een diagnostisch dyscalculieonderzoek is aan de orde bij een hardnekkig rekenprobleem. Meestal gaat het daarbij om leerlingen op de basisschool. Ook oudere leerlingen en volwassenen kunnen echter behoefte hebben aan een diagnostisch dyscalculieonderzoek. Bij de Rekencentrale is dat ook mogelijk.

Intake

Een onderzoek bij de Rekencentrale begint met een telefonische intake. Deze intake duurt meestal zo’n 15 tot 30 minuten. Wij stellen daarbij ondermeer vragen over de geschiedenis van het rekenprobleem, en over de ingezette hulp. We vragen ook naar eventuele eerder uitgevoerde onderzoeken, bijvoorbeeld naar de intelligentie, of naar dyslexie. Een goed gedocumenteerde aanpak vinden wij belangrijk.

Afspraken maken

Het kan gewenst zijn om het dyscalculieonderzoek te combineren van een volledig intelligentieonderzoek. In dat geval worden voor het onderzoek twee data afgesproken. Als er elders al een IQ-onderzoek is verricht kunnen wij volstaan met een enkelvoudig dyscalculieonderzoek. Ook bij oudere leerlingen, en bij volwassenen, kan soms met een enkelvoudig onderzoek worden volstaan. In dat geval spreken we één datum af.

Praktisch

We beginnen meestal om 10:00 uur. Voorafgaand aan het onderzoek drinken we een kopje koffie, een kopje thee of een pakje sap, met de leerling en zijn ouder of ouders. Even kennismaken, en even praten over het onderzoek – dat werkt geruststellend. Dan vertrekken de ouders en gaan wij aan het werk.
De leerling hoeft geen eten of drinken mee te nemen. Wij zorgen voor de lunch en iets tussendoor. Als er speciale dieetwensen zijn, dan horen we dit graag tijdens de intake.

En verder

Na afloop van het onderzoek analyseren wij de uitkomsten van de verschillende tests en taken. We maken een uitvoerig verslag, waarin duidelijk wordt wat we hebben onderzocht, wat de uitkomsten zijn en waarom wij een bepaalde diagnose stellen. Het verslag bevat ook beargumenteerde adviezen over de verdere begeleiding en ondersteuning. Dit verslag ontvangt u binnen 14 dagen na het onderzoek. Tot slot maken we een afspraak voor een adviesbespreking. Die bespreking houden we meestal op het praktijkadres van de Rekencentrale. Soms is het voor ons ook mogelijk om voor de adviesbespreking naar de school van de onderzochte leerling toe te komen.

Tarieven

  • Een dyscalculieonderzoek bij de Rekencentrale kost € 675,-
  • Een dyscalculieonderzoek gecombineerd met een intelligentieonderzoek met de WISC-lll-nl of WISC-V-nl kost € 900,-
  • Een afzonderlijk intelligentieonderzoek met hetzij de WISC-lll-nl of de WISC-V-nl kost € 350,-

Na afloop van het onderzoek versturen wij een factuur. Wij stellen het op prijs als die binnen twee weken wordt voldaan.

Dyscalculieverklaring

Als dyscalculie is vastgesteld schrijven wij desgewenst een dyscalculieverklaring uit. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Onze onderzoeken worden afgesloten met een adviesbespreking. Als de afstand niet te groot is kunnen wij daarvoor naar de school van de leerling komen, zodat ook de betrokken leerkrachten aan de bespreking kunnen deelnemen. Ook het schoolbezoek is inbegrepen in het tarief.

Wie zijn wij

De Rekencentrale is het werk van Dr. Marisca Milikowski-Bakker, psycholoog NIP, en Drs. Rob Milikowski, informaticus.

Marisca Milikowski is een bij het NIP geaccrediteerde psycholoog en gespecialiseerd in dyscalculie. Zij publiceerde bij Uitgeverij Boom ‘Dyscalculie en rekenproblemen, 20 obstakels en hoe ze te nemen’, waarvan onlangs een vijfde druk verscheen en het pas verschenen Dyscalculie en een hoog IQ. De columns van Marisca in Balans Magazine staan op onze website. Als rekenspecialist werkte zij op verschillende basisscholen.  Zij heeft een rijke ervaring met het doen van diagnostisch dyscalculieonderzoek en verzorgde scholing over dyscalculie bij het RINO.

Samen met Stephan Vermeire heeft Marisca Milikowski een dyscalculietest, de NDS, ontworpen.
Marisca deed eerder onderzoek naar de organisatie van getalskennis in het menselijk geheugen. Ze promoveerde daarop aan de Universiteit van Amsterdam.

Rob Milikowski is natuurkundige en informaticus en werkte bij de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft veel ervaring met het geven van rekenhulp aan kinderen met dyscalculie en rekenproblemen. Rob ontwikkelt bij de Rekencentrale de boekjes Cijferend Rekenen, als aanvullend lesmateriaal.
Rob Milikowski was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe rekenmethode Reken Zeker die bij Noordhoff is verschenen. Hij is ook betrokken bij de Schoolvaardigheidstoets Rekenen en Wiskunde. Rob en Marisca zijn ook mede-auteurs van de Rekenen-Wiskunde toets van het Boom Leerling Volgsysteem.

Marije van der Hulst werkt eveneens mee aan de Rekencentrale. Zij is neuropsycholoog (NIP) en BIG geregistreerde GZ-psycholoog.

Aanmelden of vragen

Ga naar onze contactpagina om een e-mail te sturen of voor ons telefoonnummer.