Lievelingsgetal: de race tussen 7, 3 en 8

door Marisca Milikowski

Heeft u een lievelingsgetal? Van de bijna vijfhonderd volwassenen die wij hierover ondervroegen antwoordde de helft bevestigend. Ja, zij hielden er een lievelingsgetal op na.
Vervolgens vroegen we deze mensen om hun lievelingsgetal te noemen. Welk getal was dat? Als grote favoriet kwam 3 uit de bus. Op de tweede plaats kwam 7. En op de derde plaats 8.

En nu de volwassenen zonder lievelingsgetal. Hen vroegen we: Wat zou u hebben ingevuld als kind? Bij deze groep kwam 7 op de eerste plaats. Op de tweede plaats kwam 8 en op de derde plaats kwam 3.
Drie getallen wedijveren dus om de eerste plaats. Wie is over de hele linie het populairst? Als we alle scores bij elkaar optellen gaat 7 met het goud strijken.
Zilver is voor 8 en 3 moet genoegen nemen met brons.

Lees verder:
– Niet elk getal is even aardig (psychologie magazine)
Sympathieke getallen worden beter onthouden (nrc handelsblad)
67, Een slecht getal? Hoezo?
Een universele afkeer van 67 (Volkskrant)
Liked and Disliked Numbers (Hoofdstuk 4 van Knowledge of Numbers)
What makes a number easy to remember (British Journaal of Psychology)