Kennis van getallen – wetenschappelijk

Marisca Milikowski (1995). Knowledge of numbers. A study of the psychological representation of the numbers 1 – 100. PhD-thesis
Van dit proefschrift is ook een Nederlandse samenvatting beschikbaar:
Kennis van getallen (samenvatting) >

M. Milikowski (1999). De kunst van het denken.
In: Meesterschap: Zestien stukken over intelligentie,leren, denken en probleemoplossen;
M. Elshout-Mohr, R. Hamel, M. Milikowski (Eds.) Vossiuspers AUP, Amsterdam, p 135-145.

Marisca Milikowski and Jan J. Elshout. (1996). Numbers as Friends and Villains
Amsterdam. Uitg. Rekencentrale

Marisca Milikowski (1996). 67 Een slecht getal, hoezo?
Studium Generale TU Eindhoven, 8 januari 1996.

Elshout, J. J., & Milikowski, M. (1995). Wanneer we iets goed kennen …; het geval van de getallen 1-100.
Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 50, p 57-61.

Milikowski, M., & Elshout, J. J. (1995). What makes a number easy to remember?
British Journal of Psychology, Vol 86 p 537-547.

Milikowski, M (1995). De wet van het hart, Psychologie p 44-45,
boekbespreking Moeders en kinderen: verder van huis dan ooit.

M. Milikowski. (1995). Op zoek naar Sinterklaas.
Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, Vol 50 p 69 -73.

Milikowski, M., & Elshout, Jan J. (1994) Differences in the semantic integration of tabled and non-tabled numbers.
British Journal of Psychology, 85,p 29-39.

Milikowski, M., & Elshout, J. J. (1992). Niet elk getal is even aardig.[Numbers are not equally pleasant]. Psychologie, 11, p 16-18.

Samarapungavan, A., & Milikowski, M. (1992). Knowledge acquisition in
evolutionary biology. Intemational Journal of Psychology, 27.

Ala Samarapungavan and Marisca Milikowski (1992). The Relation between
Metacognitive and Domain Specific Knowledge. ORD92.

Milikowski, M., & Elshout, Jan J. (1991) Onbekend dus onbemind?
Waardering van de getallen 1 – 100. ORD91.

Elshout, J. J., & Milikowski, M. (1990). De produktie van geautomatiseerde rekenkennis.
In M. Boekaerts & E. de Corte (Eds.). Onderwijsleerprocessen, ORD 1990. p 199-209. Nijmegen: ITS.