Kennis over dyscalculie

Dyscalculie en rekenproblemen

Voor een leerling met dyscalculie is elke stap in het rekenen moeilijk. Wat een ander vanzelfsprekend of misschien een beetje lastig vindt, is voor dit kind een obstakel.
In dit boek bespreekt rekendeskundige Marisca Milikowski de moeilijkheden – obstakels – die zich verscholen houden in het elementaire rekenen. Meestal zitten die obstakels in het rekenen zelf, dat ingewikkelder in elkaar zit dan je zou denken. Er zijn echter ook obstakels die langs een omweg het rekenen bemoeilijken. Zo kunnen dyslectici vaak de tafels niet goed leren. En kinderen met een zwak ruimtelijk voorstellingsvermogen hebben moeite met de getallenlijn.
De obstakels worden in dit boek zoveel mogelijk gepresenteerd in de volgorde waarin de leerling ze ontmoet.
Milikowski beschrijft wat de moeilijkheid is, geeft een voorbeeld uit de praktijk, en vertelt wat helpt en wat niet.

Soms worden de Obstakel-hoofdstukken even onderbroken door een extraatje dat bijvoorbeeld vertelt wat automatisering eigenlijk is of wat er schuilgaat achter de letters DLE.

Inkijkexemplaar >  bestellen >

Artikelen over dyscalculie

Wat schuil gaat achter een getal

Lezing voor het steunpunt taal en rekenen.

Lees het artikel hier >

Kinderen met dyscalculie 

Een gesprek met Tom Braams  over erkenning en diagnostiek van dyscalculie in Nederland. Aanleiding is het verschijnen van het boek “Kinderen met dyscalculie” van Annemie Desoete en  Tom Braams. (Interview in Balans Magazine, juni-juli 2008) Lees het artikel hier >

Elle Ankone over dyscalculie: Dubbele aanpak werkt vaak goed

Elle Ankone is specialist in onderwijsleerproblemen. Samen met Hans van Luit en Sui Lin Goei geeft zij in Utrecht postacademisch onderwijs over dyscalculie. Het meeste werk echter steekt zij in haar eigen praktijk in Soest. Daar helpt ze kinderen op de been bij wie het leren is vastgelopen.
In een interview van Marisca Milikowski in Balans Magazine vertelt Elle Ankone hoe op de basisschool hulp aan kinderen met dyscclulie kan worden georganiseerd. Voor ondersteuning van leerlingen in het voortgezet onderwijs geeft Elle een gedetailleerd overzicht van de hulp die zij bij wiskunde aanbeveelt. Lees het artikel hier >

Dyscalculicus loopt vast tussen cijfer en getal (theorie)

De kern van de stoornis dyscalculie moet gezocht worden in  het proces dat aan cijfers en getallen betekenis geeft. Een artikel in  Panama Post door Marisca Milikowski over de oorzaken van dyscalculie. Lees het artikel hier >


Leven met dyscalculie

Een moeder vertelt over dyscalculie

We kregen steeds te horen: “Lisa is gewoon een beetje onzeker” of “Ze moet gewoon wat netter werken” Lees het artikel hier >

Lerares met rekenprobleem

Esther de Vries verwachtte met de studie Nederlands verlost te zijn van getallen. Met een glimlach beziet ze het feit dat ze als lerares toch nog de cijfers de baas moet worden. Ze beschrijft dit ten behoeve van onze website. Lees het artikel hier >

Leven met dyscalculie

Wat betekent het om dyscalculie te hebben? Hoe uit zich dat in de praktijk? Waar loop je zoal tegenaan? Welke dingen zijn voor jou moeilijk waar andere mensen niet eens bij stil staan? Laura Schermer, een 23-jarige studente, heeft voor de Rekencentrale haar verhaal op papier gezet. Lees het artikel hier >

Absoluut niet dom

Hoe vergaat het leerlingen die kampen met dyscalculie in het voortgezet oderwijs?  Een artikel in JM Pubers van Hettie Graafland (januari 2007) Lees het artikel hier >


Want slim is hij wel

Diagnostiek  van dyscalculie bij leerlingen van havo en vw0. (Remediaal, september 2007) Lees het artikel hier >

Hoofdstuk over dyscalculie

In  2009  verscheen een hoofdstuk over dyscalculie geschreven door Marisca Milikowski en Tom Braams in een bundel  opstellen over leerproblemen. Wij plaatsen een kopie van dat hoofstuk hier op onze website. Het hoofdstuk is aangevuld met de geraadpleegde literatuur (15 MB) Lees het Dyscalculie Hoofdstuk hier >