Bij leerlingen met een hoog IQ blijft dyscalculie vaak onopgemerkt. Dat schaadt hun ontwikkeling. Hoe steekt het probleem in elkaar en waar moet je als leerkracht, IB-er of RT-er op letten? Lees daarover mijn artikel in Beter Begeleiden.

Artikel BBO januari 2021 pag12-15