Advies aan scholen

Dyscalculie op school

Wat te doen bij ernstige rekenproblemen?

Wanneer kun je spreken van mogelijke dyscalculie?

En wat kun je doen om die leerling vooruit te helpen met rekenen?

Als het gaat om leesproblemen en dyslexie weten scholen hierop tegenwoordig het antwoord wel. 

Maar voor rekenproblemen en mogelijke dyscalculie ligt dat anders.

Er is twijfel, er zijn vragen, er is handelingsverlegenheid. Hoe kunnen we aan onze zorgplicht voor deze leerlingen het beste voldoen? 

De Rekencentrale kan u hierbij helpen. 

*Het boek Zorgplan dyscalculie en rekenproblemen van Marije van Oostendorp en Marisca Milikowski biedt scholen inzicht en concrete handreikingen bij het vormgeven van hun rekenonderwijs en rekenondersteuning aan deze leerlingen.

Zorgplan dyscalculie en rekenproblemen

Dit boek is te koop bij Boom, klik hier.

*U kunt bij ons terecht voor dyscalculieonderzoek. Bij gebleken dyscalculie schrijven wij een – erkende – dyscalculieverklaring uit. Maar ook wanneer er geen sprake is van dyscalculie geven wij in ons onderzoeksverslag altijd uitgebreide adviezen over de bij deze leerling passende rekenaanpak. Wij doen desgewenst ook een intelligentieonderzoek. Onze tarieven zijn relatief laag. Daarover kunt u elders op deze website meer lezen. 

*De Rekencentrale geeft ook individuele adviezen op maat. Bijvoorbeeld in het geval van een zeer intelligentie leerling, die ondanks zijn of haar hoge IQ vanaf de kleutertijd problemen ondervindt met getallen. Bij zo’n grote discrepantie tussen intelligentie en rekenaanleg is het goed om niet te lang te wachten met passende maatregelen. De Rekencentrale kan dan adviseren over een aangepast traject. 

*Wij adviseren ook over een aangepaste rekendidactiek voor leerlingen die door een zwak visueel-ruimtelijk voorstellingsvermogen slecht overweg kunnen met de getallenlijn. En zo zijn er ook andere speciale gevallen. 

*Als ouders dat wensen kunnen wij ook een advies uitbrengen op basis van een leerling dossier.