Nieuwe rekentoets van Boom Leerlingenvolgsysteem

Joep van Vugt, Teije de Vos, Marisca Milikowski, Rob Milikowski

Uitgeverij Boom geeft een leerlingvolgsysteem voor het basisonderwijs uit dat evenals het LVS van het Cito bestemd is om het niveau van leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 te bepalen. De pas verschenen toets Rekenen/Wiskunde maakt deel uit van dat leerling= volgsysteem. Deze toets meet de vaardigheden in Rekenen/Wiskunde, die worden onderwezen in het Nederlandse basisonderwijs De toets is  niet aan een specifieke methode gebonden. De nadruk ligt op het pure rekenen. Taal en beeld in een opgave wordt voornamelijk ondersteunend gebruikt.

De toets is voorgelegd aan de Expertgroep Primair Onderwijs. Dit college […]