De Nederlandse Dyscalculie Screener
 is verkrijgbaar bij  uitgeverij

 Boom


Nieuw screeningsinstrument
 voor dyscalculie

V
De Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS) is ontworpen door dr. Marisca Milikowski en drs Stephan Vermeire, specialisten in reken- en dyscalculieonderzoek.   De NDS is een tempo test, bestaande uit negen subtestjes die elk een minuut duren. Deze testjes onderzoeken het gemak en de snelheid waarmee eenvoudige numerieke taken worden verricht, zoals tellen en getallen op grootte vergelijken. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dergelijke elementaire vaardigheden goede voorspellers zijn van meer complexe rekenvaardigheid.


De NDS is bestemd voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs, en voor de brugklas van het voortgezet onderwijs. De test kan zowel individueel als klassikaal worden afgenomen. Deze afname duurt, inclusief instructietijd, zon 30 tot 40 minuten.

www.nederlandsedyscalculiescreener.nl