cursus
cijferend

rekenen

Boekjes cijferend rekenen


De  ‘Cursus cijferend rekenen” bestaat uit boekjes die door de Rekencentrale worden uitgebracht. Stap voor stap wordt het rekenen uitgelegd. Tot dusver zijn de volgende deeltjes verschenen:

-    optellen onder elkaar
-    aftrekken onder elkaar
-    vermenigvuldigen onder elkaar
-    sommen met kommagetallen

De boekjes zijn ook bijzonder geschikt voor zwakke rekenaars.
In deze reeks verschijnt ook het boekje over delen. Bij bestelling van de boekjes wordt een antwoordblad meegestuurd.

De boekjes kosten € 7,50 per stuk. Daarbij zijn de verzendkosten inbegrepen.
Bestellingen kunnen worden opgegeven per e-mail:
boekjes@rekencentrale.nl
De boekjes zullen worden verzonden als het voor de bestelling verschuldigde bedrag is ontvangen op de rekening van de Rekencentrale NL40 INGB 0002 4865 74

home