INSTITUUT VOOR REKENEN EN   DYSCALCULIE

 
contact
 Informatie-
 pagina


Artikelen
over
dyscalculie,
rekenen
en
 getallen

 Welkom op de website van de Rekencentrale

U kunt bij ons terecht voor
 dyscalculie-onderzoek
 en

         intelligentie-onderzoek


 Wij geven ook advies aan scholen over

           rekenproblemen en dyscalculie

\

Het allermooiste lievelingsgetal

Marisca Milikowski

Pien vraagt de kinderen in de klas hun lievelingsgetal op te schrijven. Er komt een gouden winnaar uit de bus.>>

telrij
Wat schuil gaat
 achter een getal

Een scheve schaats bij een scheve score
Cito telt appels en peren op

Een kind met dyscalculie scoort vaak laag, soms heel laag,  op het onderdeel rekenen van de cito eindtoets. Voor de andere onderdelen als taal en wereldorientatie kan hetzelfde kind een gemiddelde en soms bovengemiddelde score neerzetten. Het cito denkt dat je een goede eindscore krijgt door dit samen te voegen.  Is dat wel zo? Leidt dit echt tot een verantwoord advies voor de schoolkeuze
? >>Elle Ankone over dyscalculie:  
         Dubbele aanpak werkt vaak go
ed


Elle Ankone is specialist in onderwijsleerproblemen. Samen met
Hans van Luit en Sui Lin Goei geeft zij in Utrecht postacademisch
onderwijs over dyscalculie. Het meeste werk echter steekt zij in haar eigen praktijk in Soest. Daar helpt ze kinderen op de been bij wie het leren is vastgelopen.

In een interview van Marisca Milikowski in Balans Magazine vertelt Elle Ankone hoe op de basisschool hulp aan kinderen met dyscclulie kan worden georganiseerd.

Voor ondersteuning van leerlingen in het voortgezet                    onderwijs geeft Elle een gedetailleerd overzicht van de               hulp die zij bij wiskunde aanbeveelt. >>                                                                           
nieuw
Hoofdstuk over dyscalculie

In  2009  verscheen een hoofdstuk over dyscalculie geschreven door Marisca Milikowski en Tom Braams in een bundel  opstellen over leerproblemen. Wij plaatsen een kopie van dat hoofstuk hier op onze website. Het hoofdstuk is aangevuld met de geraadpleegde literatuur (15 MB) >>


Geen goede maatjes met getallen

Dyscalculie is bijzonder lastig vertelt Merek Verkerke. Maar een groter probleem is het gevoel van onkunde en onmacht dat hiermee gepaard gaat. Merel heeft geleerd zich hier tegen te verzetten. Ze vertelt hier voor ouders en kinderen over haar ervaringen. >>

Dyscalculicus loopt vast tussen cijfer en getal
De kern van de stoornis dyscalculie moet gezocht worden in  het proces dat aan cijfers en getallen betekenis geeft.
Een artikel in   Panama Post door Marisca Milikowski over de oorzaken van dyscalculie.


Veilig in de rekengroep: speciale klas voor kinderen met dyscalculie
De Annie M.G. Schmidtschool in Hilverum heeft een speciale rekengroep voor kinderen bij wie het rekenen helemaal is vastgelopen.
>>

Een moeder vertelt over dyscalculie
   
We kregen steeds te horen:
“Lisa is gewoon een beetje onzeker”
of
“Ze moet gewoon wat netter werken” >>

nieuw
Kinderen met dyscalculie                                      
Een gesprek met Tom Braams  over erkenning en diagnostiek van dyscalculie in Nederland. Aanleiding is het verschijnen van het boek "Kinderen met dyscalculie" van Annemie Desoete en  Tom Braams.(Interview in Balans Magazine, juni-juli 2008)

Lerares met rekenprobleem
Esther de Vries verwachtte met de studie Nederlands verlost te zijn van getallen. Met een glimlach beziet ze het feit dat ze als lerares toch nog de cijfers de baas moet worden. Ze beschrijft dit ten behoeve van onze website.


Leven met dyscalculie
Wat betekent het om dyscalculie te hebben? Hoe uit zich dat in de praktijk? Waar loop je zoal tegenaan? Welke dingen zijn voor jou moeilijk waar andere mensen niet eens bij stil staan? Laura Schermer, een 23-jarige studente, heeft voor de Rekencentrale haar verhaal op papier gezet.

De ankers van getallen
Dyscalculie bestaat. Daar zijn de meeste rekendeskundigen het wel over eens. Er zijn kinderen en volwassenen die naast een normale intellectuele ontwikkeling opvallend veel problemen hebben met rekenkundige bewerkingen. 
Interview met Marisca Milikowski in Balans Magazine.

Absoluut niet dom
Hoe vergaat het leerlingen die kampen met dyscalculie in het voortgezet oderwijs?  Een artikel in JM Pubers van Hettie Graafland (januari 2007)

Want slim is hij wel
Diagnostiek  van dyscalculie bij leerlingen
van havo en vwo. (Remediaal, september 2007)


Geen gevoel voor getallen
Over dyscalculie en intelligentie
Lezing op de Panamaconferentie (januari 2007)

Rekenprobleem of dyscalculie
Moeten we dyscalculie zien als een rekenprobleem, of als een stoornis in het begrijpen van aantal? Is rekenachterstand een  voldoende diagnostisch criterium of moeten we het probleem zoeken op een meer elementair niveau, namelijk dat van de getalsverwerking?  Psychonomielezing

Het mysterie van dyscalculie
...Of neem Omar. Als ik hem uitprobeer op het leren van de tafel van 12 geeft dat nul resultaat: geen enkel product is goed. Maar als ik hem, op dezelfde manier, acht leeftijden van zes familieleden, hun huis en hun poes laat leren reproduceert
hij die getallen feilloos, alle acht.  Hoe oud was de poes ook weer? 19. En het huis? 104. En de moeder? 56. No problem.
(Verschenen in het Onderwijsblad>>lees verder


Lievelingsgetal: De race tussen 7,3 en 8
Heeft u een lievelingsgetal? Van de bijna vijfhonderd volwassenen die wij hierover ondervroegen antwoordde de helft bevestigend. Ja, zij hielden er een lievelingsgetal op na.
>>lees verder

Wat vindt u eigenlijk van 2?
We hebben mensen gevraagd naar hun mening over vier getallen, namelijk 2, 13, 25 en 37.
Hier een greep uit hun opinies. >>lees verder

Naar meer publicaties

Vierde druk van het boek van
Marisca Milikowski

Nieuwe dyscalculietest

Nederlandse
  Dyscalculie Screener (NDS)


Lees meerProf Hans van Luit:

Cito mag hulpmiddelen niet verbieden voor leerlingen met dyscalculieInspectie erkent
dyscalculie
brief

Lees ook over dyscalculie en examens

  Schoolvaardigheidstoets
Rekenen-Wiskunde

Alternatief voor Cito leerlingvolgsysteem

Pure rekenen wordt
beter getoetst

>>
Columns van Marisca

Een regenboog van cijfers
>>

Memory - waarom kinderen winnen van volwassenen
>>

Zoals Epke
>>

Een rijk bezit
      de  kleine sommetjes
>>


In strijd met de grondwet
>>

Cito taal
>>

Aanleg voor aantal
>>

Cito toets maakt het dyscalculici niet makkelijk
>>

De koninklijke weg
>>

Als 19  verandert in 91
>>
En dat is drie
    De telrij
>>
Min-sommen
 >>
Rekenwonders
 >>
Goed zo, tel maar op je vingers
>>
De getallenlijn
>>
Blokpatronen
Rekenen en de ruimtelijke factor
>>
Rekenangst
Een therapie tegen faalangst bij rekenen
>>
Kleuters met achterstand leren rekenen
Het getallenspel van Siegler
>>
Gideon op slot  
>>
Yo's moeder had gelijk >>
Huh? denkt de baby,
wat krijgen we nou?
>>
Hafida kan delen 
>>
Kiki en de leeftijd van
de poes
>>
Aan de ketting
De vrees voor getallen
>>
Niet Meer Vergeten (NMV)
 >>De Koninklijke Akademie van Wetenschappen
doet onderzoek naar het Rekenonderwijs op de basisschool. Het interview dat de KNAW had met Marisca kunt u
hier
lezen.

 

De Rekencentrale geeft boekjes uit om "onder elkaar"  te leren rekenen


De gelukkige rekenklas
Redactie
Tom Braams
Marisca Milikowski
verschenen bij
uitgeverij Boom  >>

Lees de recensie in het Onderwijsblad


Douwe Sikkes en de Bal

Een meester
met
Toverkracht

>>
 
67

     Een slecht getal,
      hoezo?

Onderzoek over lievelingsgetallen en getallen die worden gehaat
door Marisca Milikowski

Over het kolomsgewijs rekenen en het cijferen:
  

* Kolomsgewijs rekenen:
terug naar de 12e eeuw


Vraagtekens biij het kolomsgewijs rekenen.
(Artikel
van Rob Milikowski)

* De teruggang van het cijferend rekenen
cito/ppon gegevens zijn
reden tot zorg
(sbo-lezing Marisca Milikowski )


* Afscheid van het cijferen

Beschouwing van Marisca Milikowski en Rob Milikowski over het realistisch rekenen voor het sbo
 

* Discussie met
Jo Nelissen van het Freudenthal Instituut

over het kolomsgewijs rekenen


* Lessen uit de bananensom


Meer nadruk op cijferen is zo slecht nog niet

Opinieartikel in de Volkskrant door Rob Milikowski en Marisca Milikowski


Bouwen aan getallen

Een film van de Rekencentrale en Wessok
De film toont twee bijzondere rekenlessen op een SBO-school

Pleidooi voor de tafels

In dit artikel wordt een steviger aanpak van de tafels in het basisonderwijs bepleit

Rekenhulp van de BON:
Het oefenen van de tafels
Tips voor ouders en
leerkrachtenBurengerucht

Hoe in een onjuist antwoord nog veel goeds kan schuilen.

Nieuws over de tafelsommen

E